Fødselshjælper for bæredygtig udvikling
 

Opgaver jeg har løst

Her kan du se eksempler på opgaver, jeg har løst i gode samarbejder

blandt andet som ansat i kommunal og rådgivende virksomhed 

Lejre-strategien 

Her samarbejdede jeg med kommunens udviklingskonsulenter om at udvikle, forberede og gennemføre en visions-proces med kommunalbestyrelsen.

Tegner Stig Høybye Olsen har tegnet kommunalbestyrelsens visioner, og grafiker Søren Steensen har sørget for et flot lay-out.

Lejre Kommune har faktisk fået sig et slæbested - og en vikingehal er på vej i Sagnlandet Lejre.

 

Lejre Kommuneplan

Her var jeg ligesom på Lejre-strategien faglig redaktør, medskribent og korrekturlæser. 

Jeg lavede også oplæg til en vindmølleplan med tilhørende borgerinddragelse for Lejre Kommune. 

Hjælp til at organisere frivilligt arbejde

Her Bjørnebanden /Agenda 21-gruppen i Rødovre, som har holdt 10 års jubilæum. Jeg ses stadig årligt med den ihærdige formand Jann Larsen.

Hvad er der i skraldespanden

- og hvad kan genanvendes?

Det undersøgte jeg for Miljøstyrelsen gennem statistisk udtagning, indsamling og sortering af affald fra 2.600 private husholdninger. Indrømmet - rapporten er gammel og slidt - men den var også den mest udlånte publikation i det daværende Videncenter for Affald og Genanvendelse.

I en årrække stod jeg også for at lave den årlige opgørelse over emballageglas i

Danmark.

Du kan også se mit kompetence-CV, mit kronologiske CV og mine samlede anbefalinger.

.... og i fritiden

Natur lige uden for vinduet

Det kan man sagtens få, hvis bare man inviterer den ind i haven - eller byen. Hemmeligheden er at skabe mange forskellige levesteder med mange forskellige forhold: Lys/skygge, fugt/tørke, muld/grus, stenbunker/vandhuller. Dernæst at sikre en mangfoldighed af urter, buske og træer, der blomstrer og giver nektar og pollen fra tidligt forår til sent efterår. Træer skal så vidt muligt have lov at blive gamle og forgå på arealet.

I det lillebitte vandhul på bare 1,5 x 1,5 m kommer både stor og lille vandsalamander år efter år og yngler. Men de har også masser af føde og gemmesteder i haven. 

Tulipan, slangeurt, blåhat og stjerneskærm er nogle af de stauder, som bier og sommerfugle er vilde med. Men de har forskellige krav til voksestedet.

Sammen med en veninde har jeg tilredet mine to islandske heste. Det har vi fået to fine 

tøltende ismuler ud af. Vi rider dem med let hånd og uden bid.

Indimellem bliver der også tid til at hygge med mand og børn og til at tegne, male, modellere, lave smykker, synge og danse...

Dette foto og mine profilbilleder er taget af min veninde og fotograf:

Christina Hauschildt

De senere år har jeg arbejdet på Regnbuehypotesen - en tværfaglig tilgang til personlighed, som bl.a. forsøger at forklare, hvorfor politisk ståsted kan være medfødt, og hvorfor hverken venstre- eller højrefløjen kan tage patent på hele sandheden. 

 
 
 

"Bodil har en helt særlig og udpræget styrke i forhold til kommunikation og

formidling. Bodil har haft både ansvaret og fortjenesten for, at vores planer og strategier fremstår klare og præcise i budskaber, helstøbte i sproget og med overskuelig og indbydende opsætning."

       Peter Due Østerbye, Lejre Kommune

 

...og værdier

"Frihed, lighed og broderskab"

Det er smukke og stadigt gode værdier helt fra dengang verden syntes grænseløs 

og knapt rummede

1 mia 

mennesker.

Nu må vi tilføje

"- fælles ansvar for natur og miljø"

hvis menneskeheden skal overleve.

Og vi er nødt til at gøre op med god økonomi som eneste mål.

 

Min baggrund?

Jeg holder af at se det store billede...

Jeg er født i Holstebro og opvokset i Asp - i Vestjylland. 

I landsbyen, i grøftekanten, i skoven og i mosen var der alt det, jeg elskede...

Rare mennesker. Dyr og planter - spændende oplevelser - der ændrede sig året rundt.

Så tidligt, som jeg kunne sige ordet, vidste jeg, at jeg ville være biolog...

Min far var planteavlskonsulent og inkarneret venstremand.

Jeg hjalp ham i marken med sprøjte- og gødningsforsøg, men jeg erkendte med tiden,

at økonomiske vækst på naturens og miljøets bekostning

i k k e   h o l d e r   i   l æ n g d e n.

Vi er selv en del af naturen, og det nytter

ikke, at vi saver den gren over,

vi selv sidder på. 

Min mor var fra Flensborg.

Hun var småbørnspædagog og venstreorienteret.

Hun lærte mig om årsager til forskellighed - ikke automatisk at frygte og fordømme anderledes mennesker - men derimod forsøge at forstå dem... Og påskønne den forskellighed, der kan være besværlig, men som samtidig har gjort mennesket til en af jordens mest kreative arter, 

som kan opnå det utrolige - når det samarbejder og opnår synergi -

på tværs af forskellighederne.

"Make art" - Seth Godin

Jeg er vild med, hvad kreative mennesker udretter med få midler, når de samarbejder optimalt. Her er et par skønne eksempler. Adeles "Hello" udsat for Walk off the Earth, og en dans af Phillip Chbeep og Renee Kester til Elliot Moss "Slip".

© 2023 by Jade&Andy. Proudly created with Wix.com