top of page
Fødselshjælper for bæredygtig udvikling
 
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

Opgaver jeg har løst

Her kan du se eksempler på opgaver, jeg har løst i gode samarbejder

blandt andet som ansat i kommunal og rådgivende virksomhed 

Lejre-strategien 

Her samarbejdede jeg med kommunens udviklingskonsulenter om at udvikle, forberede og gennemføre en visions-proces med kommunalbestyrelsen.

Tegner Stig Høybye Olsen har tegnet kommunalbestyrelsens visioner, og grafiker Søren Steensen har sørget for et flot lay-out.

Lejre Kommune har faktisk fået sig et slæbested - og en vikingehal er på vej i Sagnlandet Lejre.

 

Lejre Kommuneplan

Her var jeg ligesom på Lejre-strategien faglig redaktør, medskribent og korrekturlæser. 

Jeg lavede også oplæg til en vindmølleplan med tilhørende borgerinddragelse for Lejre Kommune. 

Hjælp til at organisere frivilligt arbejde

Her Bjørnebanden /Agenda 21-gruppen i Rødovre, som har holdt 10 års jubilæum. Jeg ses stadig årligt med den ihærdige formand Jann Larsen.

Hvad er der i skraldespanden

- og hvad kan genanvendes?

Det undersøgte jeg for Miljøstyrelsen gennem statistisk udtagning, indsamling og sortering af affald fra 2.600 private husholdninger. Indrømmet - rapporten er gammel og slidt - men den var også den mest udlånte publikation i det daværende Videncenter for Affald og Genanvendelse.

I en årrække stod jeg også for at lave den årlige opgørelse over emballageglas i

Danmark.

Du kan også se mit kompetence-CV, mit kronologiske CV og mine samlede anbefalinger.

.... og i fritiden

Natur lige uden for vinduet

Det kan man sagtens få, hvis bare man inviterer den ind i haven - eller byen. Hemmeligheden er at skabe mange forskellige levesteder med mange forskellige forhold: Lys/skygge, fugt/tørke, muld/grus, stenbunker/vandhuller. Dernæst at sikre en mangfoldighed af urter, buske og træer, der blomstrer og giver nektar og pollen fra tidligt forår til sent efterår. Træer skal så vidt muligt have lov at blive gamle og forgå på arealet.

I det lillebitte vandhul på bare 1,5 x 1,5 m kommer både stor og lille vandsalamander år efter år og yngler. Men de har også masser af føde og gemmesteder i haven. 

Tulipan, slangeurt, blåhat og stjerneskærm er nogle af de stauder, som bier og sommerfugle er vilde med. Men de har forskellige krav til voksestedet.

Sammen med en veninde har jeg tilredet mine to islandske heste. Det har vi fået to fine 

tøltende ismuler ud af. Vi rider dem med let hånd og uden bid.

Indimellem bliver der også tid til at hygge med mand og børn og til at tegne, male, modellere, lave smykker, synge og danse...

Dette foto og mine profilbilleder er taget af min veninde og fotograf:

Christina Hauschildt

De senere år har jeg arbejdet på Regnbuehypotesen - en tværfaglig tilgang til personlighed, som bl.a. forsøger at forklare, hvorfor politisk ståsted kan være medfødt, og hvorfor hverken venstre- eller højrefløjen kan tage patent på hele sandheden. 

ABOUT US
Our work
SERVICES

Hvad kan jeg gøre for dig?

"Bodil har en helt særlig og udpræget styrke i forhold til kommunikation og

formidling. Bodil har haft både ansvaret og fortjenesten for, at vores planer og strategier fremstår klare og præcise i budskaber, helstøbte i sproget og med overskuelig og indbydende opsætning."

       Peter Due Østerbye, Lejre Kommune

Bodil Nissen

cand.comm.

m. biologi

Analysere?

Jeg analyserer og fremlægger natur- og miljødata, ny lovgivning m.v.

Udvikle?

Jeg deltager som sparringspart og 

hjælper med visions-arbejde, projekt- og forandringeledelse

Formidle?

Jeg formidler fagstof, så det bliver let at forstå:

Kort, præcist og visuelt

Vision - mission

Vi skal have fokus på den tredobbelte bundlinje. 

På miljøsiden står verden overfor  

en ekstrem vækst i befolkning og forbrug

Det medfører en bekymrende udledning

af klimagasser og forurening

Og det skaber et bekymrende pres 

på naturens ressourcer. 

 

Vi skal sammen gøre en langt større indsats

for ikke at gøre planeten ubeboelig.

Og som et af verdens rigeste lande bør vi gå foran.

Det er der heldigvis også politikere, der vil - men handling kræver, at de får stemmer nok til at arbejde for en bæredygtig kurs.

Der er brug for samarbejde mellem alle kreative kræfter 

- herunder videnskabsfolk, græsrødder og politikere -

hvis det skal lykkes.

Der er mange steder, der skal sættes ind for at opnå en bæredygtig udvikling på jorden
FN har formuleret 17 verdensmål, som verdens ledere har forpligtet sig til at nå inden 2030,
Men tiden er knap, og jeg vil gerne bidrage, så godt jeg overhovedet kan indenfor natur- og miljøområdet, hvor jeg har erfaring. Vi har kun en klode. Vi er flokdyr, der har brug for hinanden, ligesom vi har brug for uspoleret natur med

rent vand, ren luft og ren mad... 

Her følger små videoer om udfordringer og muligheder:
Befolknings- og forbrugseksplosion
10:04 minutter
Hans Rosling om global befolkningsvækst
TED-talks - Ideas worth spreading
Klimaforandringer og biodiversitet
12:06 minutter
How does climate change affect biodiversity?

California Academy of Sciences

Menneskets belastende jord(for)brug

5:30 minutter

Lets talk about soil

Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdam

 

Tanker om et bæredygtigt landbrug i Danmark

12:19 minutter

ReDane

Elk Film og
Dominic Balmforth - Susturb
Charles Bessard - Powerhouse Company  

Desværre er der stadig mange politikere, der lukker øjnene.
 
Mange af de gode kræfter, der arbejder for natur og miljø herhjemme, er frivillige græsrødder, som må klare sig for de penge, de kan skrabe sammen:

92-gruppen, Forum for bæredygtig udvikling

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Det Økologiske Råd

Greenpeace DK

Landsforeningen for Økosamfund

Landsforeningen praktisk Økologi

Natur & Ungdom

NOAH - Friends of the Earth Denmark

Vedvarende energi

Verdens Skove

World Wildlife Foundation DK

Øko-net, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Tænk - hvis vores pensionsmidler i højere grad blev investeret i at sikre en bæredygtig fremtid...
CONTACT

...og værdier

"Frihed, lighed og broderskab"

Det er smukke og stadigt gode værdier helt fra dengang verden syntes grænseløs 

og knapt rummede

1 mia 

mennesker.

Nu må vi tilføje

"- fælles ansvar for natur og miljø"

hvis menneskeheden skal overleve.

Og vi er nødt til at gøre op med god økonomi som eneste mål.

 

Min baggrund?

Jeg holder af at se det store billede...

Jeg er født i Holstebro og opvokset i Asp - i Vestjylland. 

I landsbyen, i grøftekanten, i skoven og i mosen var der alt det, jeg elskede...

Rare mennesker. Dyr og planter - spændende oplevelser - der ændrede sig året rundt.

Så tidligt, som jeg kunne sige ordet, vidste jeg, at jeg ville være biolog...

Min far var planteavlskonsulent og inkarneret venstremand.

Jeg hjalp ham i marken med sprøjte- og gødningsforsøg, men jeg erkendte med tiden,

at økonomiske vækst på naturens og miljøets bekostning

i k k e   h o l d e r   i   l æ n g d e n.

Vi er selv en del af naturen, og det nytter

ikke, at vi saver den gren over,

vi selv sidder på. 

Min mor var fra Flensborg.

Hun var småbørnspædagog og venstreorienteret.

Hun lærte mig om årsager til forskellighed - ikke automatisk at frygte og fordømme anderledes mennesker - men derimod forsøge at forstå dem... Og påskønne den forskellighed, der kan være besværlig, men som samtidig har gjort mennesket til en af jordens mest kreative arter, 

som kan opnå det utrolige - når det samarbejder og opnår synergi -

på tværs af forskellighederne.

"Make art" - Seth Godin

Jeg er vild med, hvad kreative mennesker udretter med få midler, når de samarbejder optimalt. Her er et par skønne eksempler. Adeles "Hello" udsat for Walk off the Earth, og en dans af Phillip Chbeep og Renee Kester til Elliot Moss "Slip".

Kontakt - jeg gi'r kaffe

Bodil Nissen

Grønnegade 19, Hastrup

4621 Gadstrup

mail@bodiln.dk


Tlf. 2129 6580

CVR-nr.  37463965

Reg.nr.   3409

Kontonr.11900321

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page